Oldal kiválasztása

Házirend

MEDIA COLLECTIVE BUDAPEST IRODAHÁZ
Vörösmarty utca 47a, Budapest 1064

 1. Az ingatlan területére történő belépés egyúttal a Házirend maradéktalan elfogadását is jelenti. Amennyiben a belépő a házirendet nem fogadja el, az ingatlan területéről azonnal távoznia kell.
 2. A Házirend hatálya a tulajdoni formától függetlenül kiterjed minden helyiségre és mindazon személyekre, akik az ingatlant használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak.
 3. Az ingatlan üzemeltetője jogosult rendkívüli, ideiglenes házirendi szabályok bevezetésére, amelyek mindenkor a Házirend részének tekintendők.
 4. Talált tárgyak. Az ingatlan területén az üzemeltető által talált illetve az üzemeltetőnek leadott talált tárgyat az üzemeltető három hónapig őrzi meg. Ezt követően a tárgyat üzemeltető értékesítheti. Járművekre és járműszerű dolgokra vonatkozó szabályok: Talált jármű, gépjármű, motoros és motor nélküli kerékpár, roller esetén találói díjat számolunk fel a tárgy tulajdonosának. A találói díj megegyezik az eszköz tárolási díjával. A tárolási díj 25.000 Ft + ÁFA / hó, amely minden megkezdett hónapért fizetendő. Üzemeltető megtagadja a talált dolog kiadását költségkövetelésének kielégítéséig.
 5. Nyitva tartás: Az épület hétköznap 07:00 – 20:00 óra között tart nyitva. Ettől eltérő időpontban az Üzemeltető külön díj ellenében biztosítja az épület nyitva tartását.
 6. Az irodaházba kizárólag az üzemeltető, a bérlő munkatársai és azok vendégei léphetnek be, kivéve a hatóságokat. A személybelépés dedikált RFID kártyával forgóvillán keresztül történik.
 7. A személybejárás gyalogosan a főbejáraton keresztül történik. Garázsbérlők és kerékpárt a garázsban elhelyezők az irodaépületet a garázs felől is megközelíthetik. Kerékpárok a garázs kerépártárolójában tárolhatók, a garázsajtót a kerékpáros kérésére a recepciós nyitja / zárja. A garázs és udvari parkolók használatára a parkolóhelyeket bérlők és a recepció szolgálat által egyedileg beengedett (például karbantartás, szállítás) gépjárművek jogosultak.
 8. Az épület csak kis részben akadálymentesített. Akadálymentes megközelítés biztosítható a főbejáraton keresztül az A szárny első emeletére, továbbá a garázson keresztül a B szárny első emelet rendezvényterembe.
 9. Az irodaház állatbarát, szobatiszta társállat behozható, amennyiben ez a célhelységben is megengedett. Az állatok felügyeletéért, jól létéért és az általuk esetlegesen okozott kárért az állat gazdája a felelős. Ló csak az irodaház udvaráig hozható be, az irodaház területére nem léphet.
 10. Az Irodaházat használó és az azt üzemeltető felek Felek kölcsönösen együttműködve, a mindkét féltől elvárható jó szándék mellett kötelesek eljárni a Tulajdonos és a Bérlők között megkötött szerződések tartalmának megfelelően.
 11. Az irodaházban tartózkodók követik az írott és íratlan társadalmi normákat, az élni és élni hagyni elvét. Semmiféle bántó vagy abuzáló viselkedés sem tolerált.
 12. Az ingatlan területén beléptető rendszer, riasztórendszer és biztonsági kamerarendszer működik. Az ingatan kamerával megfigyelt területnek minősül. A kamerafelvételek 678 óráig kerülnek megőrzésre majd automatikus törlésre, amennyiben nem történt incidens. GDPR Szabályzat
 13. Az internet és telefon használata egyedi megállapodás alapján szabadon választott szolgátatóval történik, központi internet és telefon elérés nincsen. A közös területeken elérhetőség esetén a MUOSZ wifi a feltételek elfogadásával használható.
 14. Küldemények a postaládán kívül a recepción is leadhatók. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a küldemények tartalmáért, sem az átvétel meghiúsulásáért vagy megfelelő formaiságáért.
 15. Dohányzás kizárólag az irodaház udvarán megengedett.
 16. A központi szemétgyűjtőhely garázsban került kialakításra, ahonnan a szemét hetnete, a szemétszállítási szolgáltató által meghatározott időpontban kerül elszállításra. A rendezvényeken keletkezett rendkívüli hulladékot a rendezvény szervezője köteles elszállíttatni.
 17. Az Irodaház rendezvénytermében kizárólag olyan rendezvény tartható, amelyet az üzemeltető engedélyez, és amelynek létszáma az 50 főt nem haladja meg. Nem tartható olyan rendezvény amely az épület használóinak üzletmenetét, munkavégzését vagy nyugalmát megzavarja. 
 18. A Recepciós szolgálat létszáma: minimum egy fő. A recepciós ellenőrzi a belépő személyek jogosultságát. Szükség esetén kezeli a sorompót és a személybeengedő kapukat. A recepción tartandó az épület többi zárható személy- és gépjármű kapujának, valamint az épület összes bejárati kapujának kulcsa. A recepciós zárja és nyitja a közlekedéshez rendelt főbejáratokat, feladata az épület nyitása és zárása (az összes helyiség zártságának, az épület ürességének, az épület riasztóinak, a térfigyelő kameráknak az ellenőrzése, távozás előtt az épület beriasztása és bezárása. Kulcskezelés a kulcskezelési szabályzat szerint, az épületet használók részére eligazító tevékenység, rendkívüli esetekben értesítés, riasztás. A recepción tartandó dokumentációk: – telephelyi tűzriadó terv, – telephelyi biztonsági szabályzatok, – ügyeleti beosztás, – rendkívüli események riasztási rendje, – porta napló, – fontosabb telefonszámok.
 19. Rendkívüli események, vészhelyzet. Vészhelyzet esetén a földszinten lehet az épületet elhagyni. A felvonókat vészhelyzetben használni szigorúan tilos! Tűz esetén a tüzet észlelő a Katasztrófavédelemnek azonnal jelentsen (telefon: 105 / 112). Ezek után értesítse környezetét a tűzről, és a tűz és egyéb riasztás esetén az évszaknak és napszaknak megfelelő öltözékben a leghamarabb (5-6 percen belül) hagyják el az épületet. Az épület elhagyását szervezetten, lift használata nélkül a lépcsőházon keresztül kell végrehajtani. Amennyiben biztonságosan megoldható, haladéktalanul tájékoztassa az üzemeltetőt is.Bűncselekmény, szabotázs vagy fenyegetőzés esetén értesítse az üzemeltetőt és a Rendőrséget a (107 vagy 112) es számon. Műszaki meghibásodás esetén (pl. dugulás, ázás, elektromos hibák) esetén tájékoztassa az üzemeltető gondnokságát.
 20. Az ingatlan elhelyezkedése: Vörösmarty utca 47a, Budapest 1064
 21. Az üzemeltető valamint a recepciós szolgálat jogosult a házirendet be nem tartót jogos élőerő alkalmazásával az ingatlan területéről haladék nélkül eltávolítani.
 22. Az ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője: Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Vörösmarty utca 47a, Budapest 1064
 23. Üzemeltető elérhetősége: Web: mecob.hu Recepció: +36 1 478 9040 / [email protected] Gondnokság: +36 30 678 4400 / [email protected]